KAHILINGAN NG PAGPAPAPUTOL NG LINYA NG TUBIG (Voluntary Cut-off)

  1. Pumunta sa opisina ng TWD at mag-fill-up ng Service Request Form para sa pagpapaputol.  Magbayad ng pagkakautang kung meron man.
  2. Hintayin ang plumber na magpuputol ng inyong linya o metro ng tubig.