PAGBABAYAD NG SINGIL SA PATUBIG (Payment of Water Bill)

Pumunta sa tanggapan ng Tagkawayan Water District at ibigay ang water bill notice sa kahera. 

Bayaran at hintayin ang kaukulang resibo para dito.