PAGPAPAKABIT MULI NG LINYA NG TUBIG (Reconnection/or Activation of Disconnected Connection)

  1. Pumunta sa tanggapan ng TWD at magsabi ng pagpapakabit muli ng dating linya ng tubig.
  2. Magbayad sa kahera ng naiwang bayarin at reconnection fee na Php 100.
  3. Maghintay sa magkakabit sa loob ng isang araw.